Důležité informace pro osoby testované na COVID -19

V případě, že byl výsledek vašeho testu POZITIVNÍ, postupujte podle následujících pokynů:
  • Zůstaňte v domácí izolaci, informujte bezodkladně telefonicky vašeho praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí.
  • Dodržujte pravidla zamezující dalšímu šíření onemocnění (viz Rady a doporučení)
  • Seznamte své známé, se kterými jste přišli do úzkého  kontaktu v několika posledních dnech s vaším výsledkem testování.
  • V případě dalších dotazů využijte Informační linku ke koronaviru 1221, která je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin. *
    * Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.

Rady a doporučení

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). 

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat, a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. 

Pokud jste dostali ústenku nebo respirátor, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústenku nebo respirátor, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti. Tyto originální pomůcky jsou jednorázové, používejte je v souladu s návodem výrobce. Mytí či dezinfekci rukou proveďte vždy před nasazením a po sejmutí.

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 11 –
nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně
20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. V případě, že máte k dispozici dezinfekční přípravek, použijte jej dle návodu výrobce. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. 

Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

  • Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.
  • Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
  • Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce nebo dezinfi kujte

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže a nejedná se o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku 155, informujte operátora, že jste v domácí karanténě kvůli onemocnění COVID-19.