Prosím, přispějte ke sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků vakcín proti COVID-19.
Za každé hlášení předem děkujeme.

Lékárníci FN Olomouc