Vánoční hvězdy a adventní věnce pro zdravotníky z COVID oddělení

25. 11. 2020

Více než sedm set vánočních hvězd a přes čtyři desítky adventních věnců rozvezly dnes na COVID jednotky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc ředitelka sdružení Šance Herta Mihálová a vrchní sestra dětské kliniky Světlana Kašubová. Sdružení pořádající tradiční sbírku Vánoční hvězda a zdravotnické pracoviště, pod jehož patronátem probíhá charitativní akce Věncování, chtějí touto formou poděkovat zdravotníkům, kteří pečují o COVID pozitivní pacienty. Spolu s květinami a dekoracemi, které připomínají, že vánoční svátky jsou již „za dveřmi“, zaslal kolektiv sestřiček a lékařů hemato-onkologického oddělení dětské kliniky všem obdarovaným dopis zakončený těmito slovy: „Děkujeme, že pomáháte nemocným zvítězit nad nemocí způsobenou koronavirem Covid- 19. Naše letošní Věncování patří Vám.“ K poděkování, které ale patří všem zaměstnancům nemocnice, se připojujeme a přejeme poklidný advent.