Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí

4. 10. 2021

Občané ČR nebo cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR, kteří byli očkováni proti COVID19 v cizí zemi mimo EU nebo EHS, mohou využít službu vložení informace o tomto očkování do českého Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a vytištění certifikátu o očkování. Pro úspěšné vložení je nutné předložit certifikát o očkování v anglickém jazyce, který je dálkově ověřitelný. Očkování musí být provedenou jednou z vakcín registrovaných v EU. Služba je poskytována v očkovacím centru v budově K v areálu FN Olomouc a v Lékárně FN Olomouc. Dostupnost služby může být časově omezena. Služba je zpoplatněna.