Odběrové místo ve FN Olomouc je již v provozu, děkujeme všem jeho pracovníkům

21. 3. 2020

První den "ostrého" provozu si v sobotu 21. března odbylo odběrové místo Fakultní nemocnice Olomouc na odběr vzorků pro vyšetření COVID-19. Nachází se na horní ploše parkoviště pod Teoretickými ústavy LF UP (Hněvotínská 3) a funguje každodenně vždy v čase od 8 do 14.30 hodin.

Od soboty do středy tvoří první osádku stanu, který poskytl a nechal postavit Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, vedoucí laborantka Oddělení klinické biochemie FN Olomouc Hana Jindrová, praktická sestra Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Eva Kleinová a studentky Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) Denisa Vymětalová, Adéla Vladiková a Denisa Hamerková. "Jim všem i dalším pracovníkům včetně dobrovolníků nejen z řad studentů patří velký dík," zdůrazňuje hlavní sestra FN Olomouc a proděkanka FZV UP Ing. Andrea Drobiličová.

Odběry v odběrovém stanu FN Olomouc jsou prováděny s dodržením všech hygienických standardů a za použití ochranných osobních pomůcek. Stan je hlídán nepřetržitě 24 hodin denně. K odběrům jsou přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře (papírovou, naskenovanou v sms nebo odeslanou praktickým lékařem na e-mail odberstan@fnol.cz) či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která sama informuje odběrové místo. Vyšetření samoplátců není v tuto chvíli z kapacitních a provozních důvodů možné.