Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc umožňuje jednorázové návštěvy otců u dětí po porodu

1. 4. 2020

S platností od 1. dubna 2020 obnovuje Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc ve zpřísněném režimu návštěvy otců u novorozených dětí po porodu. Podmínkou umožnění návštěvy je nepřítomnost známek infekčního onemocnění a splnění epidemiologicko-hygienických podmínek. Nadále platí, že v souladu s nařízením vlády není možná účast otce u samotného porodu.

„Vycházíme z dlouhodobé strategie našeho pracoviště, která považuje vazbu mezi dítětem a rodiči za zcela zásadní. Druhotným cílem je snížení omezení vyplývajících z nařízení vlády, jímž se neumožňuje přítomnost otců u porodu. Návštěvy jsou v souladu s mimořádným vládním opatřením. Snažíme se najít optimální režim návštěv tak, aby došlo k co nejnižší míře ohrožení personálu oddělení i hospitalizovaných. Proto mohou být změny v režimu kdykoliv upraveny. Rodiče prosíme o pochopení a spolupráci,“ říká primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Podmínky jednorázové návštěvy otce po porodu na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc:

 • negativní anamnéza (otci nebyla nařízená karanténa, nebyl v posledních 3 týdnech v kontaktu s nakaženou osobou, neměl a nemá příznaky respiračního onemocnění)
 • nejeví známky respiračního ani jiného infekčního onemocnění (zejména nemá zvýšenou teplotu, kašel, netrpí dušností)
 • podpis čestného prohlášení otcem
 • povolena jediná návštěva otce u dítěte, a to výhradně během přesunu maminky s dítětem z porodního sálu na oddělení šestinedělí

Postup:

 • otec bude kontaktován telefonicky po narození dítěte matkou
 • otec bude vpuštěn do budovy C a zazvoní na oddělení fyziologických novorozenců ve 2. patře
 • před vstupem na oddělení bude s otcem vyplněno čestné prohlášení a bude mu změřena teplota (v případě pozitivní anamnézy, karantény nebo přítomnosti příznaků onemocnění či nepodepsání čestného prohlášení se návštěva neuskuteční)
 • otec bude vybaven ochrannými prostředky (rouška, plášť, rukavice)
 • návštěva se uskuteční výhradně během přesunu maminky s dítětem z porodního sálu na oddělení šestinedělí; trvání bude určeno provozními podmínkami, maximum činí 30 minut
 • vedení Novorozeneckého oddělení může v případě změny epidemiologické situace na oddělení režim změnit nebo zcela zrušit
 • při jakýchkoliv nejasnostech nebo porodu císařským řezem nás neváhejte kontaktovat ještě před porodem na tel. 588 444 114

 

Více informací o tom, jak pandemie COVID-19 zasahuje do provozu naší porodnice najdete ZDE.