Informace k registraci k podání 4. dávky vakcíny proti COVID-19

12. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR předpokládá zahájení registrace k podání 4. dávky vakcíny 15. 8. 2022.

V současné době není k dispozici jednoznačné stanovisko Evropské lékové komise nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv k aplikaci 4. dávky, oznámení však lze očekávat v následujících dnech.

Aplikace 4. dávky je doporučena s odstupem 4. měsíců od podání 3. dávky (posilující dávka) pro:

  • všechny osoby ve věku 60 a více let,
  • pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese) ve věku 12 a více let,
  • klienty v zařízeních sociální péče a osoby o ně pečující,
  • zdravotnické pracovníky v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem.

V případě onemocnění Covid-19, lze aplikaci jakékoli posilovací dávky odložit o 3 měsíce po prodělané nemoci (počítáno od data prvního pozitivního výsledku PCR nebo Ag testu na SARS-CoV-2).