Fakultní nemocnice Olomouc zavádí v souvislosti s epidemií COVID-19 mimořádné kontroly a TRIAGE návštěvníků při vstupu do areálu

27. 3. 2020

V zájmu zamezení šíření infekce koronavirem a ochrany pacientů i zdravotnického personálu přistupuje Fakultní nemocnice Olomouc v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ke kontrolám pacientů a návštěvníků při vstupu do svého areálu. Opatření, které platí až do odvolání, spočívá v měření tělesné teploty všech, kdo vstupují do areálu nemocnice, s výjimkou zaměstnanců FN Olomouc. Lidé s teplotou nad 37,5 stupně Celsia budou odesláni do pro ty účely zřízené vyšetřovny v budově E, kde bude po dalším vyšetření stanoven patřičný postup.

V době pohotovostních služeb bude triage pacientů prováděna v příjmových ambulancích na jednotlivých zdravotnických pracovištích FN Olomouc, v pracovní době budou na pěti vstupech do areálu největší nemocnice na střední Moravě zřízena stanoviště s proškoleným personálem, jenž provede základní vyšetření a poučení dalším postupu. „Děkujeme všem návštěvníkům nemocnice za pochopení a vstřícnost k tomuto nezbytnému opatření, které má chránit jak je samé, tak ostatní pacienty i v tuto chvíli strategický personál zdravotnického zařízení před rozšířením nákazy,“ říká ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Pacienti s teplotou 37,5 stupně Celsia a vyšší budou personálem odeslání k vyšetření do ambulance Oční kliniky v budově E (samostatný vchod v sousedství centrálního monobloku). Zde pak budou na základě přítomnosti či absence dalších příznaků zajištěni dle stanovených postupů. Opatření se z provozních důvodů netýká zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc, kteří se na kontrolních místech prokážou svou osobní magnetickou kartou.

Zároveň i vzhledem k tomuto opatření vedení FN Olomouc znovu zdůrazňuje zákaz průchodu či průjezdu areálem FN Olomouc pro ty, kteří si jím pouze zkracují cestu, a jenž by měl být v současné situaci samozřejmostí.