Fakultní nemocnice Olomouc omezuje přechodně v souvislosti s epidemií COVID-19 počet vstupů do areálu na tři

30. 3. 2020

Z důvodu účinného zajištění kontrol pacientů a návštěvníků přistupuje Fakultní nemocnice Olomouc k přechodnému snížení počtu vstupů do svého areálu na tři. Nově se pěší i motorizovaní návštěvníci dostanou do areálu FN Olomouc bránami v ulicích Hněvotínská a I. P. Pavlova a vstupem pro pěší z Brněnské ulice (pod Dětskou klinikou). Uzavřeno je naopak parkoviště s vjezdem z Vojanovy ulice a vstupy od Teoretických ústavů LF UP. Opatření bylo přijato v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR v zájmu zamezení šíření infekce koronavirem a ochrany pacientů i zdravotnického personálu.

„K omezení počtu vstupů jsme nuceni přistoupit z toho důvodu, že areál Fakultní nemocnice je oproti jiným zdravotnickým zařízením značně otevřený a není reálné provádět kontroly na všech stávajících vstupech. U těch přechodně uzavřených jsme zřídili značení vedoucí k nejbližším kontrolním bodům. Prosíme všechny návštěvníky nemocnice o dodržování tohoto nezbytného opatření, které má chránit jak je samé, tak ostatní pacienty a personál před rozšířením nákazy,“ vysvětluje ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Zavedení kontrol u vstupů spočívá v měření tělesné teploty návštěvníků nemocnice a položení několika dotazů. Pacienti budou podle získaných vstupních informací odesláni personálem na příslušné pracoviště. Opatření, jež platí až do odvolání, se z provozních důvodů netýká zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc, kteří se na kontrolních místech prokáží svou osobní magnetickou kartou. V době pohotovostních služeb je triage pacientů prováděna v příjmových ambulancích na jednotlivých zdravotnických pracovištích nemocnice. Zároveň i vzhledem k tomuto opatření vedení FN Olomouc znovu zdůrazňuje zákaz průchodu či průjezdu areálem nemocnice pro ty, kteří si jím pouze zkracují cestu, a jenž by měl být v současné situaci samozřejmostí.

Kontroly u vstupů do areálu FN Olomouc a měření tělesné teploty se týká rovněž cestujících Dopravního podniku města Olomouce a.s. na lince 42, jejíž trasa vede areálem FN Olomouc. Na zastávce FN, Ortopedie bude pasažérům v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:30 změřena tělesná teplota a položeno několik dotazů.