Fakultní nemocnice Olomouc od soboty 26. září 2020 vyhlašuje plošný zákaz návštěv

9. 10. 2020

V důsledku aktuální epidemiologické situace vyhlašuje Fakultní nemocnice Olomouc s účinností od 26. září 2020 plošný zákaz návštěv u hospitalizovaných pacientů na všech lůžkových odděleních.

Výjimky:

 1. přítomnost otce u porodu za dodržení těchto podmínek:
  - porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízení
  - je zamezen kontakt otce s ostatními rodičkami
  - otec se podrobí měření teploty před vstupem na porodní oddělení (tělesná teplota nesmí dosahovat 37,0 °C a více)
  - otec nemá příznaky onemocnění COVID-19
  - otec používá jako ochranu dýchacích cest minimálně chirurgickou roušku (nepostačuje použití improvizovaných či látkových roušek)
 2. přítomnost jednoho zákonného zástupce na dětské klinice
 3. v případech závažného zdravotního stavu nebo jeho zhoršení a dále v případech hodných zvláštního zřetele bude umožněna návštěva jedné osoby po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem.

Zákaz návštěv platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.