Skupinové testování zaměstnanců v režimu samoplátce

Skupinové testování zaměstnanců podnikatelských i nepodnikatelských subjektů (včetně škol a školských zařízení, úřadů, apod.) členů spolků- např. sportovních klubů, či jiných subjektů s právní subjektivitou sdružujícím členy, provádíme na základě uzavřené smlouvy o poskytování zdravotních služeb se zaměstnavatelem, případně jiným subjektem s právní subjektivitou sdružujícím členy, a předchozí rezervace dle níže uvedených instrukcí.

Testování provádíme buď v našem odběrovém centru, nebo přímo v prostorách sídla vaší společnosti/instituce - v tomto případě do celkové ceny započítáváme i náklady spojené s výjezdem našeho personálu. Tyto náklady vám vyčíslíme individuálně dle vzdálenosti, počtu vyšetřených osob aj. Testování mimo FN Olomouc však provádíme mobilním týmem pouze v případě, kdy počet vyšetření je alespoň 30 a více.

Na základě žádosti vystavíme Certifikát o negativním výsledku testu PCR (certifikát pro vycestování), který je zpoplatněn částkou 250 Kč.

V rámci hromadného testování nebudou vyšetřeny osoby s akutními respiračními příznaky; v tomto případě je nezbytné řídit se doporučeními MZ ČR a Státního zdravotního ústavu, tedy kontaktovat praktického lékaře anebo místní krajskou hygienickou stanici, kteří rozhodnou o dalším postupu.

Hromadné testování lze realizovat dvěma způsoby, přičemž obě metody jsou schválené a certifikované Státním ústavem pro kontrolu léčiv:

Testy se provádí stěrem z krku a nosohltanu. Vzorky se zpracovávají v laboratořích Oddělení klinické mikrobiologie a na ÚMTM – LEM, přičemž výsledky jsou známé obvykle do 24 hodin od odběru.

Cena vlastního provedení testu na COVID-19 touto metodou činí 1 756 Kč na osobu, pokud je odběr realizován ve FN Olomouc.  Cena nezahrnuje vystavení certifikátu či případné náklady spojené s výjezdem našeho personálu k odběru mimo sídlo FN Olomouc.

Pro hromadné firemní objednávky prosím využijte rezervační formulář ZDE. Pouze v případě potíží kontaktujte Bc. Petru Štefanovou na tel. 588 445 294 nebo e-mailové adrese Petra.Stefanova@fnol.cz, která s Vámi podrobnosti objednávky projedná.

Realizace odběru v prostorách sídla vaší společnosti/instituce mobilním odběrovým týmem FN Olomouc některou z výše zvolených metod bude probíhat za těchto podmínek:

  1. Minimálně 48 hodin dopředu potřebujeme znát seznam testovaných osob, abychom si mohli nachystat štítky.
  2. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ PROSTOROVÉ VYBAVENÍ:
    • 1 místnost, 2 stoly,  2  židle (nábytek dezinfikovatelný), součinnost minimálně jednoho koordinátora (zaměstnance firmy), který pomůže s rozdáváním štítků
  3. CO PŘINÉST S SEBOU? Průkaz totožnosti
  4. ORIENTAČNÍ DOBA TRVÁNÍ ODBĚRU
    Samotný odběr je velmi rychlý - cca 1 minutu. V mezidobí probíhá dezinfekce ploch a výměna rukavic. Nějaký čas zabere rozdávání štítků lidem, ale obecně platí, že za 1 hodinu odbavíme min. 30 osob.